Velkommen til Dronninglund Vandværk a.m.b.a.

 


Udskiftning af vandmåler
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum.
Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Vandværket har valgt at udskift alle målere på følgende veje: Beckersvej, Bøgevangen, Lundagerhaven, Lundagervej, Skovbrynet, Smedegade og Tværgade.

Arbejdet vil blive udført af Aså/Dronninglund VVS v/Jørgen Kristensen, telefonnr. 9885 1213. Udskiftningen vil ske inden 1. december 2020.

 

Over 60% af vores daglige vandforbrug foregår på badeværelset. Et brusebad sluger f.eks. 12 liter vand i minuttet.
I nedenstående grafik kan du lære mere om de store vandslugere på badeværelset.


Ved brud på en vandledning, LUKKES for vandet i det lokale område. Når der åbnes igen, kan vandet være rødbrunt i en kortere periode. Det er løsrevne partikler af jern og mangan, som ikke er sundhedsskadelige.

Ultimate Web