Nyheder

 • Udskiftning af vandmåler
  For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum.
  Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

  Vandværket har valgt at udskift alle målere på følgende veje: Beckersvej, Bøgevangen, Lundagerhaven, Lundagervej, Skovbrynet, Smedegade og Tværgade.

  Arbejdet vil blive udført af Aså/Dronninglund VVS v/Jørgen Kristensen, telefonnr. 9885 1213. Udskiftningen vil ske inden 1. december 2020.

 • Den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes den 16. november 2020 kl. 19.00 på Dronninglund Hotel (flyttet til Hjørnet). 

 • Efter generalforsamlingen har vandværket fået nyt bestyrelsesmedlem. Bent Christensen har valgt at stoppe efter 32 år i bestyrelsen. 
  Bestyrelsen vil gerne sige mange tak til Bent for han store indsats gennem årene og velkommen til Torben Østergaard Nielsen.

 • Den ordinære generalforsamlingen afholdes den 19. oktober 2020 kl. 19.00 på Dronninglund Hotel. 
  Materiale vedr. udtrædelse af den økonomiske regulering i vandsektorloven og skattepligten, kan ses i denne folder.
 • Aflyst pga. coronavirus - Den ordinære generalforsamlingen afholdes den 16. marts 2020 kl. 19.00 på Dronninglund Hotel. 

 • Udskiftning af vandmåler
  For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. 
  Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

  Vandværket har valgt at udskift alle målere på følgende veje: Egevej, Hedevigsvej, Kastanievej, Lindenovsvej, Lærkevej (delvis), Rørholtvej (delvis), Slotsgade (delvis), Søndervang, Søndervangsvej og Ø Mølle.

  Arbejdet vil blive udført af Aså/Dronninglund VVS v/Jørgen Kristensen, telefonnr. 9885 1213.
  Udskiftningen vil ske inden 1. marts 2020.

 • Efter generalforsamlingen har vandværket fået ny kasserer. Arne Hansen har valgt at stoppe efter knap 41 år i bestyrelsen. 
  Bestyrelsen vil gerne sige mange tak til Arne for han store indsats gennem årene og velkommen til Claus Hørup Grønvold.

 • Den ordinære generalforsamlingen afholdes den 11. marts 2019 kl. 19.00 på Dronninglund Hotel.

 • Efter mere end 20 år som driftsleder på vandværket har Poul Erik Nielsen valgt at gå på pension. Ny driftsleder pr. 2 juli 2018 er Mogens Steen

Ultimate Web