Priser og gebyrer

Vores priser er fastsat med udgangspunkt i vores budgetter og godkendt af Brønderslev Kommune som er tilsynsmyndighed.

Priser og gebyrer står i vores takstblad

I 2020 betaler du 54,96 kr. pr. m3 vand, men ved du reelt hvad pengene går til? 

Bemærk venligst, at hvis din ejendom ikke tilsluttet det offentlige kloaknet, så betaler du ikke ovenstående kloakbidrag til Brønderslev forsyning (spildevand).
Betaling for afledning fremgår i stedet af din ejendomsskattebillet.

I lagkagediagrammet nedenunder har vi gjort de tørre tal lidt mere spiselige.

Ultimate Web