Vandværket

Overfladisk set er Danmarks drikkevand næsten gratis - det skal bare pumpes op fra jorden og sendes ud i rørene til os forbrugere.

Men virkeligheden er nu ved at udvikle sig helt anderledes. Selvom der falder rigelige mængder regn over Danmark til at sikre en fortsat grundvandsforsyning, har et stigende antal forurenede boringer givet os stadig færre ressourser af rent vand.

Derfor er det vigtigt, at vi passer på det vand, som stadig er rent - ellers ender det galt! Fremover bliver vi også nød til at bruge flere penge på vand - først og fremmest ved at udlægge arealer, som ikke forurenes. Hvis al vandindvinding skal sikres på denne måde, må f.eks. over halvdelen af al jord på Sjælland- og næsten 10% af hele Jylland - "braklægges". For at få os allesammen til at bruge mindre vand er der lagt grønne afgifter på det faktiske forbrug.

Ultimate Web