For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

  • A-prøver hos forbruger
  • B-prøver hos forbruger
  • Driftskontrol på vandværk og ledningsnet
  • Boringskontrol på alle boringer

SGS (tidl. AnalyTech) udføre vores analyser klik her for at se prøverne
Analysen af vores råvand kan ses her

Analyseordbog

Hvad betyder de kemiske ord, og hvilke grænseværdier har de?
Brug ordbogen her og få svar.