Bestyrelse

Ny bestyrelse

Så har vandværkets nye bestyrelse konstitueret sig. Der skal lyde en stor tak til de tidligere medlemmer for deres indsats gennem tiden.

GF2021

Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamlingen afholdes den 25. maj 2021 kl. 19.00 på Dronninglund Hotel. Med følgende dagsorden:

Sektionsbrønd

Driftstatus

Se om der problemer i toppen af vores hjemmeside. Der bliver lukket for vandet på Asåvej. Den 28.04.21 mellem kl. 12.00 og 16.00 Beklager evt. gener det medfører.