Ny side og Facebook

Ny hjemmeside og på Facebook

Så har vandværket fået opdateret vores hjemmeside og er også kommet på Facebook. Den nye hjemmeside er responsive det vil sige, at den automatisk tilpasser sig forskellige enheder – det være sig pc...

maps

Udskiftning af vandmåler

Udskiftning af vandmåler For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge pr...