Nyt vandværk

Nyt vandværk og ny formand

På generalforsamlingen i går blevet det besluttet at bygge nyt vandværk. Vandværket flyttes ud af byen, den nye placering bliver ved indkørslen til Margrethelund på Nordre Ringgade. Det videre forløb ...

GF2022

Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamlingen afholdes den 21. marts 2022 kl. 19.00 på Dronninglund Hotel. Med følgende dagsorden:

Ansøgning

Ansøgning om vandstikledning

Nye forbrugere skal indsende en ansøgning, når der ønskes vandtilslutning til Dronninglund Vandværk. Arbejder med vandinstallationer, herunder jordledninger må kun udføres af autoriseret VVS-instal...