Regulativ

Nyt regulativ

Vandværket har fået godkendt et nyt regulativ af Brønderslev Kommune. Vores forbrugere skal varsles om, at der kommer et nyt regulativ mindst tre måneder før, det nye og godkendte regulativ kan træ...

Tulipanhaven

I forbindelse med tilslutning af Tulipanhaven. Vil der i en periode blive lukket for vandet i morgen mellem kl. 9.00 og 16.00. Dette gælder for Rosenhaven 1-39 og Rævdalslunden 22-204. Beklager de gen...

Bestyrelse

Ny bestyrelse

Så har vandværkets nye bestyrelse konstitueret sig. Der skal lyde en stor tak til de tidligere medlemmer for deres indsats gennem tiden.