Ansøgning om vandstikledning

Nye forbrugere skal indsende en ansøgning, når der ønskes vandtilslutning til Dronninglund Vandværk. Arbejder med vandinstallationer, herunder jordledninger må kun udføres af autoriseret VVS-instal...

Område 3

Udskiftning af vandmåler

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning el...

Regulativ

Nyt regulativ

Vandværket har fået godkendt et nyt regulativ af Brønderslev Kommune. Vores forbrugere skal varsles om, at der kommer et nyt regulativ mindst tre måneder før, det nye og godkendte regulativ kan træ...