Område 4

Udskiftning af vandmålere

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning ...

Bredholtvej

Ledningsbrud

Der er ledningsbrud på Bredholtvej. Derfor bliver der lukket for vandet i det markeret område. Vi forventer normal drift igen inden kl. 13.00. Beklager de gener det evt. medfører. De forbrugere ...

Preben Foget

Tillykke til Preben Foget

På Dronninglund Vandværk runder Preben Foget 80 år den 27. maj 2022. Preben har den 1. juni også været i bestyrelsen i 35 år, heraf næsten 33 år som formand. På dette års generalforsamling valgt...