Vands hårdhed er et mål for, hvor meget kalk vandet indeholder.

Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter.

Vandets hårdhed afhænger af forskellige lokale forhold og varierer meget fra område til område.

Vand leveret fra Dronninglund Vandværk ligger i intervallet 8-9.

Koncentrationen af kalk i vandet har ingen betydning for drikkevandskvaliteten. Er der meget kalk i vandet, er det dog en god idé at holde øje med aflejringer i kaffemaskiner og elkedler.

​Hårdhedsgraden spiller desuden en rolle, når du vasker tøj. På bagsiden af vaskepulverpakken er det angivet, hvilken dosering der anbefales.

I Danmark inddeles vand i følgende kategorier (Grader dH vand):

  • 0-4 – meget blødt
  • 4-8 – blødt
  • 8-12 – middelhårdt
  • 12-18 – temmelig hårdt
  • 18-30 – hårdt
  • over 30 – meget hårdt

Hårdheden variere over hele landet. Se kort på GEUS.dk.