Nedenfor beskrives væsentlige datoer og beslutninger i forbindelse med opførelsen af vores nye vandværk.
Her kan ses et billedgalleri, som viser hvordan byggeriet skrider frem. På vores YouTube kanal kan også ses nogle videoer.

 • 11.03.2019 - På generalforsamlingen omtales fornyelse af vandværket. Bestyrelsen beslutter at undersøge om det gamle vandværk skal renoveres eller om der skal bygges nyt.
 • 07.10.2019 - NIRAS fremlægger deres rapport, med deres anbefaling om at bygge nyt vandværk, fremfor en renovering af det nuværende vandværk.
 • 19.10.2020 - På generalforsamlingen omtales at der arbejdes med et nybyggeri efter anbefaling fra rådgiveren.
 • 25.05.2021 - På generalforsamlingen vises foreløbige planer med en placering vores nuværende adresse. Disse planer er efterfølgende blevet ændret.
 • 21.03.2022 - Generalforsamlingen godkender at bygge nyt vandværk. Vandværket flyttes ud af byen, den nye placering bliver ved indkørslen til Margrethelund på Nordre Ringgade.
 • 04.04.2022 - Der underskrives samarbejdsaftale med Krüger vedr. opførelsen af det nye vandværk.
 • 04.11.2022 - Købsaftalen på byggegrunden er underskrevet.
 • 07.12.2022 - Udbudsmaterialet på etablering af en ny vandværksbygning mv. er udsendt i totalentreprise.
 • 22.12.2022 - Udbudsmaterialet på arbejdet inde i vandværket er sendt i ud.
 • 31.01.2023 - Alle priser er nu modtaget og bearbejdet. Holdet som skal udføre vores nye vandværk er sat. Kontrakterne er ved at blive underskrevet.
 • 20.03.2023 - Ansøgning om byggetilladelse er indsendt til Brønderslev Kommune.
 • 01.05.2023 - Byggetilladelsen er modtaget
 • 25.05.2023 - Byggekredit og kommunegaranti er godkendt.
 • 15.08.2023 - Første officielle spadestik er nu taget, se artikel i lokalavisen eller webudgaven.
 • 22.09.2023 - Alle sokler og gulve er nu støbt.
 • 20.10.2023 - Så er alle facadeelementer og dækelementer monteret.
 • 26.10.2023 - Tagdækkerne starter på at lave tag.
 • 07.11.2023 - Proceshallen males indvendigt.
 • 14.11.2023 - Der mures skalmur på den lave del af byggeriet.
 • 20.11.2023 - Opstart på at lave de 2 store rentvandsbeholder.
 • 12.02.2024 - De 2 store rentvandsbeholder er færdige og rørarbejdet er opstartet.
 • 22.02.2024 - Der opsættes loftskinner for 60x60 lofter i kontordelen.
 • 14.03.2024 - Gulvvarme udføres i møderum og kontor.
 • 05.04.2024 - Der lægges gulvklinker i foyer og køkken.
 • 11.04.2024 - Faskine anlægget til nedsivning af skyllevand er udført.
 • 29.04.2024 - Epoxygulvet laves i proceshallen og de andre rum.
 • 10.05.2024 - Der fyldes vand i vores tanke til renskylning af filtrematerialet.
 • 13.05.2024 - Filtremateriale lægges i de 2 filtre og de testes samt skylles.
 • 15.05.2024 - Parkeringspladsen asfalteres.
 • 06.06.2024 - Omkoblingen af råvandet udføres således at vandet nu løber igennem det nye vandværk.