Fra vandværket til forbrugeren

forbrugeren

Sådan producerer vi drikkevand

1. Boring
I boringen pumper vi grundvandet op fra de vandholdige lag i jorden. I vores indvindingsområde ligger disse lag mellem 50 og 70 meter under jordoverfladen.

2. Iltning
Når grundvandet er pumpet op fra jorden, kaldes det for råvand. Råvandet indeholder bl.a. svovlbrinte, jern og mangan. Svovlbrinte lugter som rådne æg og får vandet til at smage dårligt. På vandværket fjernes svovlbrinten ved at puste luft i vandet. Jern- og manganforbindelserne iltes, så de omdannes til forbindelser, der kan fjernes fra vandet.
Iltningen er også nødvendig for at drikkevandet får en god og frisk smag.

3. Filtrering
Efter beluftningen bliver vandet filtreret gennem filtre, der består af et lag antracitkul og flere lag sand og grus. Ved at filtrere vandet fjerner vi jern og mangan. Vandet er nu blevet til rent drikkevand.

Når filtrene har været brugt i en periode, skyller vi dem rene for jern- og manganholdigt slam. På nogle vandværker adskiller man slam og skyllevand i et bundfældningsbassin, hvorefter skyllevandet sendes direkte ud i et vandløb. På andre vandværker leder man skyllevand og slam direkte i kloakken, så det kommer på renseanlæg og bliver renset.

4. Ud til din vandhane
Efter behandlingen på vandværket er det rene drikkevand parat til at blive sendt ud til forbrugerne gennem et stort net af vandledninger. I det område, hvor vi leverer drikkevand, har vandledningerne i dag en samlet længde på ca. 180 km.

Vandledningsnettet er opdelt i 5 trykzoner, som er områder, hvor trykforholdene er tilpasset, hvor højt området er beliggende over havets overflade. Trykket tilføres fra pumperne på vandværkerne og  trykforøgerstationer.

5. Masser af vand
Vi leverer gennemsnitligt ca. 1.250 m3 rent drikkevand pr. dag til industri, institutioner og private husstande.

Råvandet

Vores råvand indvindes i 4 boringer på Tusbrovej, samt en nødboring ved vandværket i Dronninglund.

I 1983 stiftede man Østvendsyssel Råvandsforsyning, dette selvskab ejes af Asaa og Dronninglund Vandværk i fællesskab.

Gennem de efterfølgende år har man opkøbt skoven, hvor boringerne er placeret. Således at man har styr på de boringsnære beskyttelsesområder. Det primære formål med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde.

Se kommunes forklaring af BNBO her.

kort

Der indvindes omkring 600.000 m3 råvand om året i Tusbro. Hvor cirka 1/3 bruges af Asaa Vandværk og de sidste 2/3 af Dronninglund Vandværk.

Her kan ses vores skov, Skovdyrkerne har været forbi og lave en lille film.

Indvindingsopland

Den seneste grundvandsmodel for Brønderslev Kommune pr. marts 2021. Viser dette indvindingsopland for Østvendsyssel Råvandsforsyning.

Indvindingsopland