Betjeningsvejledning

Vejledningen til vores digitale målere kan ses her.

På youtube har producenter lagt en video, der viser hvorledes måleren betjenes, og hvilke informationer den kan vise. Klik her for at se video.

Kontraventil

Jf. byggelovgivningen skal der på de enkelte ejendomme være installeret en tilbagestrømningssikring, som skal sikre at vandet IKKE kan strømme tilbage til vandværkets ledningsnet med risiko for, at der sker en forurening.

Kontraventilen er monteret umiddelbart efter vandmåleren, og skal kontrolleres en gang årligt. Det er ejerens ansvar, at den bliver kontrolleret (servicerapport for tilbagestrømningssikring (TBS)).

Aflæsning af vandmålere

​Vores vandmålere fjernaflæses, derfor skal der ikke indsendes aflæsninger ved årsskiftet.

Dog skal der indsendes en aflæsning ved flytning, det gøres her.

Kontrol

Ny lov gør, at alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålerne. Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt.

Senest hvert 9. år udtages et bestemt antal målere af et parti, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium. Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for 1 år. Yderligere information om kontrolsystemet, kan fås hos det lokale vandværk.

NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sine målere (vand, el, varme m.m.) minimum 1 gang om måneden. Opdager man uregelmæssigheder i forbruget, kontaktes det aktuelle forsyningsselskab.