Ansøgning

Nye forbrugere skal indsende en ansøgning, når der ønskes vandtilslutning til Dronninglund Vandværk.

Arbejder med vandinstallationer, herunder jordledninger må kun udføres af autoriseret VVS-installatører.

Til anmeldelse af nye forbrugere og større ændringer på eksisterende vandinstallationer benyttes blanketten nedenfor.

Danske Vandværkers normalblanket, Dafolo 1357