Vores priser er fastsat med udgangspunkt i vores budgetter og godkendt af Brønderslev Kommune som er tilsynsmyndighed.

Priser og gebyrer står i vores takstblad

I 2024 betaler du 65,21 kr. pr. m3 vand inkl. spildevand, men ved du reelt hvad pengene går til? 

Bemærk venligst, at hvis din ejendom ikke tilsluttet det offentlige kloaknet, så betaler du ikke kloakbidrag til Brønderslev forsyning (spildevand).
Betaling for afledning fremgår i stedet af din ejendomsskattebillet.

Husk der også er faste priser, som lægges oven i den variable m3 pris (årlig afgift+målerleje+fast bidrag).

I lagkagediagrammet nedenunder har vi gjort de tørre tal lidt mere spiselige.

Fordeling 2024


I 2. halvår af 2022 stiger prisen for vandet, fordi vi skal bygge et nyt vandværk – det kan du læse mere om her Nyt vandværk