Vores priser er fastsat med udgangspunkt i vores budgetter og godkendt af Brønderslev Kommune som er tilsynsmyndighed.

Priser og gebyrer står i vores takstblad

I først halvår af 2022 betaler du 56,91 kr. pr. m3 vand inkl. spildevand.
I anden halvår af 2022 betaler du 58,91 kr. pr. m3 vand inkl. spildevand, men ved du reelt hvad pengene går til? 

Bemærk venligst, at hvis din ejendom ikke tilsluttet det offentlige kloaknet, så betaler du ikke kloakbidrag til Brønderslev forsyning (spildevand).
Betaling for afledning fremgår i stedet af din ejendomsskattebillet.

I lagkagediagrammet nedenunder har vi gjort de tørre tal lidt mere spiselige.

 
 

I 2. halvår stiger prisen for vandet, fordi vi skal bygge et nyt vandværk – det kan du læse mere om her Nyt vandværk
Vi har i kurven nedenfor forsøgt, at synliggøre hvilken økonomisk betydning det får for dig som forbruger, ud fra dit vandforbrug.