Vores priser er fastsat med udgangspunkt i vores budgetter og godkendt af Brønderslev Kommune som er tilsynsmyndighed.

Priser og gebyrer står i vores takstblad

I 2021 betaler du 56,46 kr. pr. m3 vand inkl. spildevand, men ved du reelt hvad pengene går til? 

Bemærk venligst, at hvis din ejendom ikke tilsluttet det offentlige kloaknet, så betaler du ikke kloakbidrag til Brønderslev forsyning (spildevand).
Betaling for afledning fremgår i stedet af din ejendomsskattebillet.

I lagkagediagrammet nedenunder har vi gjort de tørre tal lidt mere spiselige.

takst