Bestyrelsen 2023

Så har vandværkets nye bestyrelse konstitueret sig.

Der skal lyde en stor tak til de tidligere medlemmer for deres indsats gennem tiden.