Regulativ

Vandværket har fået godkendt et nyt regulativ af Brønderslev Kommune.
Vores forbrugere skal varsles om, at der kommer et nyt regulativ mindst tre måneder før, det nye og godkendte regulativ kan træde i kraft. Derfor vil det nye regulativ først gælde fra november 2021.

Godkendelsen kan ses her (der er 4 ugers klagefrist):  https://www.bronderslev.dk/Service/Nyheder/2021/07/GodkendelseRegulativDronninglundVandvaerk2021.aspx

Regulativet kan ses her: https://dronninglundvand.dk/sites/default/files/2021-08/2021-Regulativ%20for%20Dronninglund%20Vandv%C3%A6rk.pdf

Regulativet er en tilretning af den nye branchevejledning fra Danske Vandværker og DANVA.
Man kan evt. læse om hvilke ændringer den indeholder her: https://www.danskevv.dk/viden-om/regulativ/