Preben Foget


På Dronninglund Vandværk runder Preben Foget 80 år den 27. maj 2022.

Preben har den 1. juni også været i bestyrelsen i 35 år, heraf næsten 33 år som formand.
På dette års generalforsamling valgte Preben at træde tilbage som formand, men han fortsætter heldigvis i bestyrelsen.
Preben har ydet en aktiv og engageret indsats gennem hele bestyrelsesperioden.

Med ugentlige fredagsmøder, sammen med driftslederen, har Preben altid fulgt driften af vandværket tæt.
Siden 1990’erne har Preben også været en del af den fremsynethed, der er udvist ved at opkøbe jord omkring vores kildeplads.
Preben er som person vellidt blandt bestyrelseskollegaer, personale og samarbejdspartnere.

Bestyrelsen og personalet ønsker stort tillykke med den runde dag og håber på, at Preben vil fortsætte bestyrelsesarbejdet mange år endnu.