Område 5

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum.

Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Vandværket har valgt at udskift alle målere på følgende veje: Bødkervej, Karetmagervej, Klydevej, Kærbyvej, Rypevej, Rådhusgade, Slotsgade, Solparken, Tjørnevej, Vibevej og Østre Ringgade.

Arbejdet vil blive udført af Aså/Dronninglund VVS v/Jørgen Kristensen, telefonnr. 9885 1213.